Kế hoạch tổ chức ôn tập thi THPT QG năm 2019

Thứ ba - 16/04/2019 10:37
              SỞ GD-ĐT TP LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                Số: 68/KH-NTP       
 
     
      Bảo Lộc, ngày 10 tháng 4 năm 2019         
 
KẾ HOẠCH
“V/v tổ chức ôn tập thi THPT QG năm 2019”
 
 
 
        Căn cứ TT 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi THPT QG ban hành kèm thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         Căn cứ TT 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, nhóm ngành đào tạo hệ chính quy ban hành kèm thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại TT số 07/2018/ TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ công văn số 5840/BGDĐT – QLCL của Bộ GD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;
        Căn cứ công văn số 621/SGDĐT – KTKĐCLGD của Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc HD tổ chức kỳ thi THPT QG năm 2019;
        Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-NTP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của trường THPT Nguyễn Tri Phương về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 – 2019,
         Trên cơ sở tình hình thực tế, nhu cầu, nguyện vọng ôn tập thi của học sinh; sự thống nhất của cha mẹ học sinh Khối 12 ngày 06 tháng 4 năm 2019. Trường THPT Nguyễn Tri Phương xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy, học ôn tập thi THPT Quốc gia 2019, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Mục đích
- Nâng cao chất lượng hiệu quả trong dạy và học toàn diện cho học sinh lớp 12, đặc biệt các em học lực còn yếu trên cơ sở rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua.
- Củng cố kiến thức chủ yếu lớp 12 để học sinh tự tin thi THPT QG đạt kết quả cao.
- Dạy cho học sinh phương pháp học tập, rèn luyện các kỹ năng trình bày bài thi, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, sử dụng máy tính để làm bài.
- Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi để có các điều kiện tốt nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng.
      2. Yêu cầu
- Nâng cao chất lượng ôn tập trong nhà trường để hạn chế việc học sinh phải học thêm ngoài nhà trường.
- Trên cơ sở phân tích kết quả thi THPT QG năm 2018 của từng môn, từng giáo viên, từng lớp (chỉ rõ ưu khuyết điểm về kiến thức, kỹ năng làm bài học sinh, điểm thi dưới trung bình,...) các TCM xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh. Lựa chọn hình thức tổ chức ôn tập cho phù hợp, đảm bảo có hiệu quả (hướng dẫn học sinh tự học, tự học có hướng dẫn; giáo viên phụ trách nhóm học sinh…).
- Phân loại đối tượng để tổ chức ôn tập hiệu quả. Đối với nhóm đối tượng học sinh còn yếu (đã có danh sách kèm theo) giao cho TCM, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn xậy dựng chương trình, nội dung ôn tập cho học sinh, TCM thẩm định trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Học sinh tự giác và có trách nhiệm tham gia ôn tập theo kế hoạch của nhà trường và theo yêu cầu của từng bộ môn, từng giáo viên.
- Thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Giúp cho học sinh quyết định lựa chọn môn thi, khối thi để tổ chức ôn tập có chất lượng cao nhất.
- Phải thống nhất, phối hợp tốt giữa nhà trường và gia đình để học sinh có điều kiện tốt nhất trong học tập, sinh hoạt và thi cử.
- Dạy học theo sự quản lý của nhà trường, thực hiện nghiêm chỉnh giờ giấc lên lớp. GV có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ quy định khi được nhà trường phân công giảng dạy.
II. ĐỐI TƯỢNG HỌC ÔN THI
Học sinh khối lớp 12 đang theo học tại nhà trường và các học sinh đã ra trường và có nguyện vọng xin học ôn.
III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG DẠY, HỌC
     1. Quá trình thực hiện từ đầu năm đến nay:
            - Từ 17/9/2018 nhà trường đã tiến hành dạy 2 buổi/ngày cho học sinh toàn trường và bắt đầu dạy phân hoá theo tổ hợp môn, bao gồm: Tổ hợp môn khối TN (Lý-Hoá-Sinh) và tổ hợp môn khối XH (Sử-Địa-CD).
- Trước đó, nhà trường đã tiến hành tư vấn, hướng nghiệp và tư vấn kì thi QG bước đầu cho học sinh để các em lựa chọn ngành, khối thi cho phù hợp. Đặc biệt là cho học sinh khối 12 chọn tổ hợp môn thi (bài thi thứ 4).
Số lớp 12: 06 lớp, với 198 học sinh được xếp vào các lớp theo tổ hợp các môn thi học sinh chọn đăng ký từ đầu năm học để ôn định và tăng tiết ôn tập và bồi dưỡng ở buổi chiều cho phù hợp.
Tổ hợp Tự nhiên có 74 học sinh đăng kí, chia làm 2 lớp từ 12A1 đến 12A2. Trong đó: 12A1 và 12A2: 74
Tổ hợp Xã hội có 124 học sinh đăng kí, chia làm 4 lớp từ 12A3 đến 12A6. 
            - Nhà trường đã yêu cầu GVBM khối 12 lấy danh sách học sinh học yếu, đồng thời thường xuyên chú ý, quan tâm các học sinh này hơn. Thường xuyên báo cáo cho BGH về hiệu quả giảng dạy cũng như phân loại học sinh để có biện pháp bồi dưỡng cho phù hợp.
     2. Nội dung, phương pháp giảng dạy:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm học sinh đã được học ở giờ chính khoá, từ đó có sự nâng cao kiến thức một cách phù hợp với trình độ của học sinh. Lưu ý: các vấn đề thực tiễn liên quan đến bài học.
- Hệ thống hóa kiến thức, hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu, nâng cao khả năng tư duy lôgic, khả năng vận dụng kiến thức. Dạy học sinh phương pháp diễn đạt, cách trình bày bài thi, kỹ năng tính toán theo bộ môn, rèn luyện kỹ năng  làm bài thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Cao đẳng và Đại học ở các môn bắt buộc và tự chọn (Toán, Ngữ văn, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, CD).
- Nhà trường tăng cường công tác tập huấn, ôn luyện phương pháp dạy học cho đội ngũ và rèn kỹ năng cho học sinh.
       3. Tổ chức thực hiện:
- Học sinh học 3 môn bắt buộc Văn, Toán, Anh và 1 tổ hợp môn tự chọn. Nhà trường căn cứ trên số lượng học sinh đăng ký, tiến hành xếp lớp và phân công giáo viên giảng dạy
- Thời khóa biểu: Giảng dạy và học tập vào các buổi sáng trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7) và các buổi chiều 2;4;6. Mỗi học sinh học 6 môn, gồm 3 môn bắt buộc và 3 môn trong tổ hợp môn thi đã chọn.
Tổ hợp TN: Mỗi môn 6 tiết/tuần; 6 môn x 6 tiết = 36 tiết (6 buổi sáng + 3 buổi
chiều; mỗi buổi 4 tiết)       
Tổ hợp XH: Mỗi môn Văn, Toán 7 tiết/tuần; Các môn Anh, Sử, Địa: 6 tiết, môn
CD: 4 tiết (6 buổi sáng + 3 buổi chiều; mỗi buổi 4 tiết)      
- Thời điểm tổ chức: Từ 15 tháng 4 năm 2019 đến 22 tháng 6 năm 2019 (dự kiến 10 tuần)
Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút (học sinh đến lớp
lúc 6 giờ 45 phút nhằm ổn định lớp, chuẩn bị bài cho buổi học).
Buổi chiều Bắt đầu từ 13 giờ 40 phút đến 17 giờ 00 phút (học sinh đến lớp
lúc 13 giờ 35 phút nhằm ổn định lớp, chuẩn bị bài cho buổi học).
            - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy bù chương trình chính khóa Khối 12, đảm bảo đúng, đủ, không cắt xén chương trình theo quy định.
- Địa điểm: Tại trường THPT Nguyễn Tri Phương.
- Phương án thi thử: Tổ chức cho học sinh thi thử theo dạng đề tham khảo thi THPT 2019 (theo xu hướng ra đề của Bộ GD - ĐT năm 2019). Sau lần thi thử có chấm và chữa bài thi cho học sinh để chỉ ra những thiếu sót trong bài thi của học sinh, giúp các em sửa chữa, khắc phục ngay trong quá trình ôn thi.
Thời gian: theo kế hoạch của SGD.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
     1. Đối với  BGH
- Học sinh và phụ huynh học sinh sẽ được nhà trường phổ biến về các nội dung liên quan đến kỳ thi và kế hoạch ôn thi THPT Quốc Gia năm 2019 này qua các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể và họp phụ huynh học sinh.
- Trên cơ sở đăng ký môn học (3 môn bắt buộc và 1 tổ hợp môn tự chọn) của học sinh, và sự đồng tình ủng hộ của CMHS, nhà trường lên kế hoạch tổ chức dạy học chi tiết, phân công giáo viên dạy, bố trí thời khóa biểu, phân công việc kiểm tra, giám sát việc dạy ôn tập thi THPT 2019.
- Chịu trách nhiệm quản lý chung về thời gian, số tiết, nội dung, kinh phí…theo quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo, Quy định quản lý dạy thêm, học thêm và QĐ số 63/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung quy định về việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ban hành kèm theo QĐ số 45/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- Chỉ đạo bộ phận Tài vụ nhà trường lên phương án thu học phí theo khóa học (8 tuần). Các khoản thu, chi được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.      
       2. Đối với Tổ chuyên môn, giáo viên
- Xây dựng phân phối chương trình gồm có hệ thống lí thuyết, bài tập áp dụng cho các lớp học theo năng lực, trình độ nhận thức tiếp thu bài của học sinh. Tài liệu dạy ôn cho học sinh đảm bảo kiến thức theo chuẩn KT-KN, tập trung chủ yếu K12, nội dung bám vào đề thi thử 2019 của Bộ GD&ĐT.
            - Chịu trách nhiệm ra đề khảo sát cho học sinh thi thử theo kế hoạch của nhà trường.
- Lập kế hoạch chi tiết môn dạy, lớp dạy trên có sở kế hoạch của nhóm chuyên môn đã được nhà trường phê duyệt.
- Chấp hành nghiêm túc quy chế, nề nếp chuyên môn theo thời khoá biểu được phân công.
- Đánh giá, báo cáo tình hình học tập của học sinh và đề xuất các giải pháp thực hiện với Ban giám hiệu.
- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình học tập của học sinh để liên hệ phụ huynh một cách kịp thời.
      3. Đối với  học sinh, cha mẹ học sinh
- Học sinh chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của nhà trường; không bỏ tiết, bỏ ôn tập. Kịp thời phản ánh với Ban nề nếp, giáo viên chủ nhiệm, bộ môn, lãnh đạo nhà trường về các vấn đề bất thường trước, trong giờ học.
- CMHS theo dõi quá trình học tập của con mình, phản ánh kịp thời các yêu cầu, ý kiến với GVCN, GVBM, Đoàn TN, Ban giám hiệu.
- Thực hiện nghiêm các quy định của nhà trường, của giáo viên bộ môn, chủ nhiệm, tham gia GT nghiêm túc, an toàn.
V. THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN HỌC ÔN
      1. Mức thu tiền học ôn thi: đã thống nhất với CMHS trong hội nghị ngày 06 tháng   4 năm 2019.
      2. Phân công quản lý thu, chi:
- Học sinh đóng tiền trực tiếp cho GVCN để chuyển cho bộ phận Tài vụ của nhà trường.
- Yêu cầu học sinh đóng tiền từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 25/5/2019.
      3. Sử dụng tiền học phí ôn thi
- Chi trả 80% giáo viên trực tiếp giảng dạy.
- 20% còn lại chi cho bộ phận thu, bộ phận quản lý, bộ phận phục vụ, số còn lại thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ,  Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
 
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- HT, PHT (để chỉ đạo);   
- TTCM (để t/c, t/h);
- Niêm yết ở bảng tin CM;
- Lưu: Văn thư.
                     HIỆU TRƯỞNG
                           (đã ký)
 
 
 
                Nguyễn Vũ Minh Tú
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Minh Tú

Nguồn tin: Trường THPT Nguyễn Tri Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây